Sprzęgła DSG

  • Diagnostyka uszkodzeń układu podwójnego sprzęgła
  • Kontrola zużycia i naprawa podwójnego sprzęgła

Narzędzie specjalne do swobodnego montażu sprzęgieł samonastawnych SAC

To specjalne narzędzie ma zastosowanie do wszystkich typów pojazdów. W przypadku modeli BMW może być używane tylko, jeśli tarcza blokująca została ściągnięta po pierwszym montażu sprzęgła.

Nie można operować dociskiem sprzęgła SAC osobno, ponieważ pierścień regulujący może się przesunąć. Użycie specjalnego narzędzia i zapewnienie wstępnego naprężenia docisku zapobiega przesunięciu pierścienia regulującego.

Niewłaściwe użycie narzędzia podczas montażu sprzęgła SAC może spowodować uszkodzenie okładzin tarczy, co w konsekwencji prowadzi do niewłaściwej pracy sprzęgła.

 

Przegląd zalet układu podwójnego sprzęgła:
  • Łączy komfort automatycznych skrzyń biegów i elastyczność mechanicznych skrzyń biegów
  • Ma wysoki współczynnik sprawności
  • Nie ma szarpnięć przy zmianie biegów dzięki przełączeniom dwupoziomowym
  • Mniejsze zużycie paliwa
  • Zmniejszenie emisji CO2

Narzędzie specjalne LuK do montażu/demontażu podwójnego sprzęgła              
           
Układ podwójnego sprzęgła składa się z trzech głównych elementów: dwumasowego koła zamachowego (DKZ), podwójnego sprzęgła i układu włączającego. Sterowaniem zajmuje się układ mechatroniki, w którym połączone są elektroniczny sterownik i elektrohydrauliczna jednostka sterująca. Ta ostatnia znajduje się na skrzyni biegów, która składa się z dwóch niezależnych od siebie przekładni częściowych.
W celu rozłączania i załączania sprzęgieł steruje się dwoma siłownikami sterującymi, z których każdy uruchamia jedną dźwignię włączającą. Układ jest tak skonstruowany, że dwa sprzęgła częściowe są rozłączone, gdy silnik jest wyłączony i na biegu jałowym, a załączają się dopiero po uruchomieniu dźwigni włączającej.

Do przeprowadzenia poprawnego demontażu/montażu podwójnego sprzęgła nieodzowne są narzędzia specjalne. Przy demontażu, z wałka wejściowego skrzyni biegów należy zdjąć podwójne sprzęgło, a przy montażu należy je ponownie nałożyć. Prócz tego należy odpowiednio ustawić sprzęgła 1 i 2 przy użyciu tarcz. Ustawienie sprawdza się również przy użyciu narzędzi specjalnych.